Onderzoek van VROM-inspectie: Constructieve Gevel Veiligheid

In de afgelopen jaren zijn er op meerdere plaatsen in Nederland gevels naar beneden gestort. Dit is voor de VROM-inspectie aanleiding geweest om een uitgebreid rapport uit te brengen over de gevel veiligheid en spouwankers van panden. Toen dit rapport uitkwam in 2007 heeft de Inspecteur Generaal van het ministerie van VROM de gemeenten gewezen op de problematiek rond gevel veiligheid en hen verzocht hierbij rekening te houden bij de toetsing van bouwaanvragen en bij de controles op bestaande bouwwerken. Daarnaast hebben ook verenigingen van gebouweigenaren de rapportage ontvangen. Het was de bedoeling dat gemeenten er op zouden toezien dat de gevel veiligheid in de risicogroep gecontroleerd werd.

Gevaarlijke situatie door onduidelijkheid

Uit een tweede rapport in 2010 bleek dat meer dan de helft van de gemeenten niets gedaan heeft met de waarschuwing van VROM-inspectie. Dit leidt tot een probleem, zegt VROM in haar rapport. Ten eerste is nu niet bekend om hoeveel risicovolle gebouwen het precies gaat. Daarnaast is dus ook niet duidelijk hoeveel van die risicovolle gebouwen daadwerkelijk onveilig zijn.

VROM:“Gebouweigenaar heeft zorgplicht voor gevels: toon aan dat je preventief gehandeld hebt” 

De onveiligheid van gevels neemt toe

Op dit moment is het aantal onderzochte gevels door eigenaren en gemeenten nog altijd laag. Dit blijkt uit het laatste, en definitieve VROM-rapport van december 2011. Alle risicovolle gebouwen zijn dus nog lang niet in beeld gebracht bij gemeenten en eigenaren. Hoe langer deze onwetendheid over gevel veiligheid bestaat, hoe groter het risico wordt. De corrosie van spouwankers en de ontwikkeling van betonrot bij bijvoorbeeld geveldragers is een constant proces. Voor een groot aantal gebouwen zal de levensduur van de gebruikte materialen niet lang meer zijn, of zal deze zelfs al helemaal verlopen zijn. In het definitieve VROM rapport van december 2011 wordt de situatie van de constructieve veiligheid zelfs 'zorgwekkend' genoemd. Zo zorgwekkend dat Minister Spies van Binnenlandse Zaken de woningwet wil laten wijzigen. Zij wil de onderhoudsplicht van gemetselde gevel laten toevoegen aan het Meerjaren Onderhouds Plan 
Lees hier het VROM-rapport

ministerie vrom

Het ministerie van VROM heeft alle gemeenten opgeroepen, om als controleur van de woningwet, eigenaren van flatgebouwen hun gevels te laten onderzoeken op loszittende delen. Ook verzekeraars eisen dat het gebouw in goede conditie blijft! 
 

Aanbevelingen van VROM-inspectie

In de afsluiting van het rapport doet de VROM-inspectie een aantal aanbevelingen toegespitst op verschillende partijen: gemeenten en gebouweigenaren. Aanbevelingen voor gemeenten zijn onder andere het zo snel mogelijk inventariseren van risicovolle gebouwen en het aanschrijven van de eigenaren. Ook moeten ze erop toezien dat er onderzoek wordt gedaan. Daarnaast geldt voor gebouweigenaren dat ze onderzoek moeten uitvoeren naar de staat van gemetselde gevels om zo goed zicht te houden op de situatie.

GRATIS risico-inventarisatie

Wilt u weten of uw pand een risicogebouw is? Een onderbouwde inschatting maken of uw spouwankers nog veilig zijn of nader onderzocht moeten worden? De ervaren specialisten van Total Wall kunnen u alles vertellen over zowel de risico's als regelgeving. Vraag gratis en vrijblijvend een risico-analyse aan of neem contact met ons op.

GRATIS Risico-analyse