DryFix spouwankers

Total Wall maakt bij spouwmuurrenovaties gebruik van de DryFix spouwankers van Helifix omdat deze spouwankers veel voordelen hebben. In tegenstelling tot andere spouwankers is dit spouwanker ecologisch verantwoord (er is geen plastic of epoxy toegepast) en heeft het spouwanker brandwerende eigenschappen. Ook zorgt het aanbrengen van DryFix spouwankers voor minimale overlast voor bewoners.

We zetten graag 7 redenen om te kiezen voor DryFix spouwankers voor u op een rij.

1. Veilige gevels met weinig beweging

In een pand zit altijd beweging. Ten eerste verschilt de temperatuur van een gevel constant. In de zon kan de temperatuur van een buitenmuur enorm oplopen, 's nachts koelt die muur weer af. Zeker op warme dagen zijn de temperatuurverschillen groot en vindt er uitzetting en krimping plaats. De buitenmuur is daarbij onderhevig aan grotere verschillen dan de binnenste muur.

Omdat DryFix wokkelvormige spouwankers niet star zijn, is dit geen probleem voor de verankering. Bij starre spouwankers is de kans op losbreken groot.

2. DryFix ankers voorkomen watertransport

Omdat de DryFix ankers wokkelvormig zijn, voorkomen zij watertransport van de buitenmuur naar de binnenmuur. Waterdruppels vallen op meerdere plaatsen van de wokkel af.

3. DryFix ankers hebben een grote treksterkte

Tijdens onze trekproeven en uit een rapport van TNO blijkt dat de treksterkte van de DryFix ankers zeer groot is. Het spouwanker wordt in de steen geplaatst omdat daar de kwaliteit constanter is dan in de voeg. Zo vindt er een betere verdeling van kracht op de muur plaats. Wij voeren tijdens onze werkzaamheden dagelijks trekproeven uit om deze treksterkte van spouwankers te kunnen waarborgen.

4. Uw metselwerk blijft visueel onbeschadigd

Uw gevelbekleding of metselwerk blijft visueel onbeschadigd. Dat kunt u goed zien in dit filmpje, waarbij een DryFix spouwanker wordt aangebracht in een spouwmuur:

» Bekijk het filmpje

5. DryFix spouwankers zijn zeer brandwerend

Door het ontbreken van lijm en plastic hebben de DryFix spouwankers een hoge brandwerendheid. In Engeland heeft men al een grote voorkeur ontwikkeld voor de DryFix ankers. Dat heeft alles te maken met een ernstig gevel-ongeluk aldaar: tijdens een brand viel een gevel op enkele brandweerlieden nadat de spouwankers opgaven. Ook in Nederland geldt een norm op het gebied van brandwerendheid bij spouwankers: gevels moeten bij brand enige tijd kunnen blijven staan, zodat het pand indien nodig kan worden doorzocht zonder risico op instorting. DryFix spouwankers kunnen zeer hoge temperaturen aan en hebben een betere weerstand tegen instorting bij brand.

6. DryFix spouwankers zijn kostenbesparend

Meestal wordt de algemene norm gehanteerd voor het aanbrengen van spouwankers. Bij gebouwen tot 11 meter hoog is dit 4 ankers per vierkante meter. Door een uitgebreide analyse en windlastberekening te maken van het pand, bepalen wij hoeveel spouwankers een gevel echt nodig heeft voor een optimale verankering. Daarbij wordt vooral gekeken naar de verhouding van elasticiteit en verbindingsterkte van het DryFix anker. Dit levert meestal een besparing op door een verschil tussen de norm en het noodzakelijk aan te brengen aantal spouwankers.

Een hoog pand dat aan zee staat, een locatie met veel wind en zoute lucht, heeft een ander soort roestvast stalen spouwankers nodig dan een pand dat midden in Nederland staat. Daarom maken wij voor elk pand een specifiek reparatieadvies met bijbehorend kostenoverzicht.

7. MVO - ecologisch verantwoord - Cradle to Cradle

Het Dry Fix anker is is een spouwanker dat uit één onderdeel bestaat en is vervaardigd in roestvrij staal (rvs). De fixatie van deze spouwankers vindt plaats zonder lijm of plastic pluggen. Dankzij deze duurzaamheid streeft Total Wall Concept Cradle to Cradle na. Cradle to Cradle staat voor het ontwerpen van, en het werken met producten die uiteindelijk weer nieuwe producten kunnen opleveren of worden teruggegeven aan biologische of technische kringlopen. Zo voorkomen wij bergen afval!

Meer informatie over DryFix spouwankers?

Wilt u meer weten over de producten van Helifix of specifiek over de DryFix wokkelvormige spouwankers? Neem gerust contact met ons op.

Vraag een offerte aan