Spouwmuurverankering: vaak een probleem

Veel gevels in Nederland voldoen niet aan de veiligheidseisen. Bij veel panden is de spouwmuurverankering aangetast en functioneert deze niet goed of helemaal niet meer. Renovatie van de gevel en/of spouwankers is dan cruciaal voor de veiligheid van het pand.

Hoe veilig zijn uw spouwankers?

Total Wall herstelt al jaren de spouwmuurverankering van gevels. Uit ervaring en uit onderzoek kunnen wij stellen dat ongeveer 80% van de onderzochte gevels niet in orde is, en een risico vormen voor het pand en de omgeving. De gangbare spouwmuurankers uit de bouwperiode 1945-1980 hadden slechts een levensduur van circa 25 jaar. Daarnaast hebben wind, regen en het zeeklimaat hun invloed op de staat van de spouwankers. Ook geïsoleerde spouwmuren kunnen voor problemen zorgen. 

Wanneer de spouwmuurankers niet in orde zijn, is de veiligheid van een gevel niet gegarandeerd. Het gebeurt dan ook steeds vaker dat complete gevels naar beneden vallen, met veel schade aan het pand en de omgeving ten gevolg.

Of uw spouwankers geïnspecteerd moeten worden of niet, achterhaalt u met onze gratis risico-inventarisatie

Dilataties en draagconstructies

Heeft uw gebouw een betonnen binnenconstructie? Dan zijn er enkele belangrijke aandachtspunten. Beton krimpt en zet ongeveer 2 keer zoveel meer uit dan metselwerk. Om deze beweging op te vangen, moeten er voldoende dilataties (bewegingsvoegen) in het metselwek zijn aangebracht. Hoe ouder een pand wordt, hoe belangrijker deze dilataties zijn. Total Wall komt helaas in de praktijk vaak tegen dat dilataties zijn vergeten of zijn dichtgevoegd, met veel spanning op het metselwerk tot gevolg. 

Waarschuwing van VROM-inspectie

Als sinds 2007 roept VROM-inspectie, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, alle gemeenten in Nederland op tot controle van gevels omdat vallend gevels steeds vaker in het nieuws komen. In 2010 werd een nieuw rapport van VROM-inspectie uitgegeven. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de gemeenten geen actie heeft ondernomen na de waarschuwing van het VROM bij schuren in de muren of andere tekenen van onveilige gevels.

» Onderzoek van VROM naar onveilige gevels.

 

Risicogebouwen

Is uw pand gebouwd tussen 1945 en 1980 en heeft het vier bouwlagen of meer? Kunt u zich niet herinneren wanneer de spouwankers voor het laatst geïnspecteerd zijn? Dan is de kans groot dat u te maken heeft met een risicogebouw.

Wilt u meer weten? Vraag dan vrijblijvend een gratis risico-analyse aan. De inventarisatie vertelt u of nader onderzoek van uw spouwankers nodig is. Desgewenst kan Total Wall u daarna ook projectbegeleiding bieden in het vervangen van uw spouwankers.

GRATIS risico-inventarisatie

Is uw pand een risicogebouw? 
Laat het beoordelen door o

GRATIS Risico-analyse