Voorkom gevelschade! Laat uw spouwankers tijdig inspecteren en vervangen.

Uit ervaring en onderzoek blijkt dat een groot deel van de gevels in Nederland onveilig is. De spouwankers zijn aangetast of de constructie is zwakker geworden door bijvoorbeeld weersinvloeden of verzakking. In het ergste geval leidt dit tot gevels die in zijn geheel naar beneden storten. Vallende gevels hebben vaak rampzalige gevolgen voor uw pand én de omgeving.

Ongelukken voorkomen? Met een tijdige inspectie van uw spouwankers krijgt u een betrouwbaar beeld van de staat van uw spouwmuur.

Aangetaste spouwankers, een verborgen gevaar

De levensduur van gegalvaniseerde spouwankers is ongeveer 25 jaar, terwijl gebouwen vaak al 50 jaar staan. Renovatie van de spouwankers had al lang plaats moeten vinden. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Gevels kunnen soms uit het niets naar beneden komen en daarbij veel schade aanrichten aan de omgeving. U als pandeigenaar bent verantwoordelijk voor het onderhoud van uw gebouw. Bij gevelschade dient u aan te tonen preventief te hebben gehandeld. 

Scheuren in muren zijn een goede indicator dat er een probleem is met de constructie van uw gevel. Het grote gevaar schuilt echter voornamelijk in onzichtbare gevelschade. Op het oog van buitenaf is de staat van uw spouwmuurverankering niet te beoordelen. Een spouwmuur inspectie geeft u duidelijkheid over de staat van uw spouwmuurverankering en de eventuele noodzaak om uw spouwankers te vervangen.

Spouwanker renovatie

Door middel van een trekproef beoordelen wij de staat van uw spouwmuurankers. Total Wall bekijkt of uw pand een risicogebouw is en of de spouwankers gecontroleerd en eventueel vervangen moeten worden. Wij adviseren u over de inspectie en renovatie van uw spouwmuurankers en bieden desgewenst projectbegeleiding. 

Gratis risico-inventarisatie